Welcome to Clip SEX

Em trai ngoan.. chị thèm mùi dái của em lắm

Em trai ngoan.. chị thèm mùi dái của em lắm - Chả có ai tốt đâu. Vì cuộc đời này lắm éo le. Nhân sâm thì ít. Mà rễ tre thì nhiều - có Đb ! đó chỉ là cái câu của những đứa không biết cố gắng - ...Đàn ông nó tốt với tất cả phụ nữ .chỉ riêng vk mình nó ko yêu nên ko tốt .chứ nếu lúc đầu nó ko tốt mình đâu yêu .yêu rồi lấy rồi mới biết chg mình ko tốt bằng chg người khác. Còn vk người khác sẽ nhìn chg mình tốt hơn chg mình .nên Đàn ông tốt nhiều lắm .nên ở vậy thì sẽ gặp toàn Đàn ông tốt

Comments